Pentru infiintare livada de pomi fructiferi, sunt necesare fonduri mari, proporționale cu suprafața care se va planta. Înaintea înființării livezii trebuie studiate toate aspectele referitoare la ecologia, biologia și cerințele speciilor pomicole. Sunt situații în teren de amplasare greșită a speciilor și soiurilor, de alegere necorespunzătoare a polenizatorilor, de pregătire necorespunzătoare a solului, cu implicații negative asupra producției și calității fructelor.

Infiintare livada

  • Sortimentul

La înființarea unei livezi, pentru a se alege corespunzător sortimentul de specii și soiuri, trebuie avut în vedere modul de valorificare a fructelor. În funcție de mărimea suprafeței de terem de care se dispune, deci de mărimea livezii, există mai multe posibilități de alegere a sortimentului de specii.

  • Alegere teren pentru infiintare livada

Principii care stau la baza amplasării în teren a pomilor din fiecare specie, dintre acestea se pot aminti:

  • Respectarea cerințelor față de factorii de mediu ale speciilor și soiurilor ce urmează a se planta (temperatura, precipitații, etc)
  • Efectuarea bonitării solului privind gradul de favorabilitate pentru cultura speciilor pomicole (pH, structura, textura, conținutul în calcar activ și săruri, etc)
  • Studiul reliefului (panta, expoziția etc)
  • Studiul florei specifice zonei și al tradiției în cultura speciilor pomicole.

Un sol ideal pentru speciile pomicole ar trebui să aibă un pH neutru sau slab acid, un conținut în substanțe organice în jurul a 2 – 2,5%, conținutul în calcar activ sub 3- 4%, conținutul în argilă sub 40 – 45%, să fie profund, bine drenat și cu o bună fertilitate naturală.

  • Pregătirea terenului în vederea plantării

După alegerea terenului pe care se va înființa livada, acesta trebuie să fie eliberat de vegetație existentă, de obicei vegetație lemnoasă, pe cât posibil și de rădăcinile mari și, eventual, dacă terenul necesită aceasta, se nivelează.

Pentru asigurarea condițiilor optime, solul trebuie afânat pe o adâncime de 50 – 60 cm.

O altă lucrare foarte importantă la pregătirea solului pentru infiintare livada este fertilizarea de bază. Prin această fertilizare, se administrează îngrășămintele organice și chimice greu mobile în sol. O dată cu aplicarea îngrășămintelor chimice, se aplică și o substanță pentru dezinfecția solului și distrugerea viermilor. Îngrășămintele trebuie aplicate după lucrarea adâncă a solului și nu înainte, cum se mai practică încă, deoarece, aplicate înainte, se încorporează la 50 – 60 cm și nu sunt accesibile pomilor în primii ani. Încorporarea îngrășămintelor se face printr-o arătură la 25 – 27 cm, urmată de discuirea solului în vederea mărunțirii. Pe solul nelucrat mecanic, administrarea îngrășămintelor se face localizat, la groapă.